Үйлдвэрийн аялал

4
5

Хэвний цех

1
2
3

Лаборатори

实验室1
实验室2

Дулаан холбох цех

Дулаан холбох цех (3)
Дулаан холбох цех (2)
Дулаан холбох цех (4)
Дулаан холбох цех (5)
Дулаан холбох цех (1)

Агуулах

агуулах (2)
агуулах (3)

Түүхий эдийн цех

Түүхий эдийн цех (2)
Түүхий эдийн цех (1)

Тарилга хийх, үс тарих (тоосгүй) семинар

 • Семинар (2)
 • Семинар (3)
 • Семинар (4)
 • Семинар (5)
 • Семинар (6)
 • Семинар (7)
 • Семинар (8)
 • Семинар (9)
 • Семинар (10)
 • Семинар (11)
 • Семинар (12)
 • Семинар (13)
 • Семинар (14)
 • Семинар (15)
 • Семинар (16)
 • Семинар (17)
 • Семинар (18)
 • Семинар (19)
 • Семинар (20)
 • Семинар (21)
 • Семинар (22)
 • Семинар (23)
 • Семинар (24)
 • Семинар (25)
 • Семинар (26)
 • Семинар (27)
 • Семинар (28)
 • Семинар (29)
 • Семинар (30)
 • Семинар (31)
 • Семинар (32)
 • Семинар (33)
 • Семинар (34)
 • Семинар (35)
 • Семинар (36)
 • Семинар (37)
 • Семинар (1)

Семинарын нарийвчилсан зураг

 • Агаарын шүршүүрийн өрөө

  Агаарын шүршүүрийн өрөө

 • Түүхий эд

  Түүхий эд

 • Тарилга

  Тарилга

 • Туфтинг

  Туфтинг

 • Дулаан битүүмжлэхээс өмнө

  Дулаан битүүмжлэхээс өмнө

 • Цаасан картыг дулаанаар битүүмжлэх үйл явц

  Цаасан картыг дулаанаар битүүмжлэх үйл явц

 • Бэлэн бүтээгдэхүүн

  Бэлэн бүтээгдэхүүн